Bilgisayar Programcılığı (Gece) Mikroişlemciler ve Assembly Dili Vize Sınavı

Bilgisayar Programcılığı (Gece)
Mikroişlemciler ve Assembly Dili
Vize Sınavı

1 – Çıkış portunda 1 rakamını yakmak için gerekli olan komutlar nelerdir? (Display ortak anotludur)

SnapCrab_No-0018

CEVAP:

 segment

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 0 0 1 1 1 1 1
A B C D E F G H

1 rakamını yakmak için b ve c’ye 1 sinyali göndeririz. B ve C girişi D1 ve D2’yi temsil ediyor.

16’lık tabanda bu sayı 9FH eşittir.

MVI A, 9FH
OUT PORT0
HLT

 

2 – Aşağıda verilen assembly programı işletildikten sonra register içeriklerinin aldığı değerleri bulunuz.

MVI C, 15H
LXI D, 7099H
INR E
MOV A, E
ADD C
ORA D
MOV H, A

CEVAP:

İşlem:

A B C D E H L
9AH 15H 70H 99H FFH
AFH 9AH
FFH

Sonuç:

A B C D E H L
FFH 15H 70H 9AH FFH

 

3 – Aşağıda verilen işlemleri yerine getiren assembly dili programını yazınız.
a. B ve C kaydedicilerine 10H ve 90H verilerini yükle
b. Her iki veriye OR işlemi gerçekleştir
c. Neticeyi C5H verisinden çıkar
d. Sonucu D kaydedicisine yükle

CEVAP:

MVI B, 10H
MVI C, 90H
MVI A, B
ORA C
SUI C5H
MOV D, A