Sınavlar

Sayısal Sistemlere Giriş

 

Soru:

SnapCrab_No-0029

Cevap:

SnapCrab_No-0030

 

Soru:

Aşağıda verilen devrenin boolean ifadesini yazınız.

SnapCrab_No-0027

 

Cevap:

SnapCrab_No-0032

 

 

Soru:

SnapCrab_No-0035

Cevap:

SnapCrab_No-0034

 

Soru:

f(a,b,c,d) =∑(5,7,8,10,12,13)  umursanmayan girişler (6,11,14,15)

a) Çarpımların toplamını,

b) Toplamların çarpımını en sade ifadesini bulunuz.

 

Cevap:

Çarpımların toplamı (∑) min terimleri yani 1 temsil eder.

Toplamların çarpımı (∏) max terimleri yani 0 temsil eder.

Scan0018

 

∑(5,7,8,10,12,13) üsteki tabloya göre yerlerine yerleştirip çarpımların toplamı min terim olduğu için 1 yazalım (5, m5 yerini temsil ediyor.) Umursanmayan girişlere x yazalım. Diğerleri de 0 olacak. Yerlerine yerleştirelim. Sonra gruplama işlemini yapalım. Sonra grupladığımız verileri boolean ifadesine dökelim.

Scan0020

 

Soru:

f(a,b,c,d) =(5,7,8,10,12,13)  umursanmayan girişler (6,11,14,15)

a) Çarpımların toplamını,

b) Toplamların çarpımını en sade ifadesini bulunuz.

 

Cevap:

Scan0001

Bilgisayar Programcılığı (Gece) Mikroişlemciler ve Assembly Dili Final Sınavı

Bilgisayar Programcılığı (Gece)
Mikroişlemciler ve Assembly Dili
Final Sınavı

1 – Çıkış portunda 2 rakamını yakmak için gerekli olan komutlar nelerdir? (Display ortak anotludur)

SnapCrab_No-0018

 

CEVAP:

segment

 

Ortak anotlu olduğu için yakmak istediğimiz segmentlere 0 değerini göndeririz.

2 rakamını yakmak için a, b, d, e ve g’ye 0 sinyali göndeririz.

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 1 0 0 1 0 0
H G F E D C B A

16’lık tabanda bu sayı A4H eşittir.

MVI A, A4H
OUT PORT0
HLT

 

2 – Aşağıda verilen assembly programı işletildikten sonra register içeriklerinin aldığı değerleri bulunuz.

MVI C, 15H
LXI D, 7099H
INR E
MOV A, E
ADD C
ORA D
MOV H, A

CEVAP:

İşlem:

A B C D E H L
9AH 15H 70H 99H FFH
AFH 9AH
FFH

Sonuç:

A B C D E H L
FFH 15H 70H 9AH FFH

 

3 – FFH dan başlayarak, 00H kadar verileri 55H çıkış portuna gönderen programı yazınız.

MVI A, FFH
atla: OUT 55H
DCR A
JNZ atla
HLT

Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

obs isimli MySQL veritabanının notlar isimli tablosu şu şekilde tasarlanmıştır:
id                  – int – primary key
adsoyad     – text
numara      – text
ogretmen  – text
ders             – text
vize              – text
final             – text
ortalama    – text
durum         – text

Bu tablodan ortalaması 65 ve üzeri olanların numaralarını lst_gecenler isimli listbox bileşenine ekleyen ve geçenlerin içinden ortalaması 95’in üzerinde olanların numaralarını lst_onur listbox bileşenine ekleyen C# programını yazınız.
Not: Herhangi bir görsel tasarım yapmanıza gerek yoktur. DatagridView bileşeni kullanılmayacaktır. Veritabanı bağlantısı için connectionstring yazılmış ve ilgili tüm bileşenler tanımlanmıştır.

CEVAP:

MysqlConnection con = New MysqlConnection(constr);
con.Open();
MysqlCommand cmd=new MysqlCommand();
cmd.CommandText = "SELECT * FROM notlar";
cmd.Connection = con;
MysqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
int ort=0;

While (dr.Read())
{
	ort = Convert.ToInt32(dr["ortalama"].ToString());
	if(ort >= 65)
	{
		lst_gecenler.items.add(dr["numara"].ToString());
		if(ort > 95)
			lst_onur.items.add(dr["numara"].ToString());
	}
}
con.Close();

 

Bilgisayar Programcılığı (Gece) Mikroişlemciler ve Assembly Dili Vize Sınavı

Bilgisayar Programcılığı (Gece)
Mikroişlemciler ve Assembly Dili
Vize Sınavı

1 – Çıkış portunda 1 rakamını yakmak için gerekli olan komutlar nelerdir? (Display ortak anotludur)

SnapCrab_No-0018

CEVAP:

 segment

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 0 0 1 1 1 1 1
A B C D E F G H

1 rakamını yakmak için b ve c’ye 1 sinyali göndeririz. B ve C girişi D1 ve D2’yi temsil ediyor.

16’lık tabanda bu sayı 9FH eşittir.

MVI A, 9FH
OUT PORT0
HLT

 

2 – Aşağıda verilen assembly programı işletildikten sonra register içeriklerinin aldığı değerleri bulunuz.

MVI C, 15H
LXI D, 7099H
INR E
MOV A, E
ADD C
ORA D
MOV H, A

CEVAP:

İşlem:

A B C D E H L
9AH 15H 70H 99H FFH
AFH 9AH
FFH

Sonuç:

A B C D E H L
FFH 15H 70H 9AH FFH

 

3 – Aşağıda verilen işlemleri yerine getiren assembly dili programını yazınız.
a. B ve C kaydedicilerine 10H ve 90H verilerini yükle
b. Her iki veriye OR işlemi gerçekleştir
c. Neticeyi C5H verisinden çıkar
d. Sonucu D kaydedicisine yükle

CEVAP:

MVI B, 10H
MVI C, 90H
MVI A, B
ORA C
SUI C5H
MOV D, A