PHP OOP Giriş

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

PHP OOP’nin (Object Oriented Programming – Nesne Yönelimli Programlama) temeli sınıflardan (class) oluşur.

PHP’de sınıf (class) tanımlaması şu şekilde yapılır:

class isim
{

}

Oluşturduğumuz sınıfı kullanabilmemiz için onun görüntüsünü (instance) oluşturmamız gerekir. Görüntüsünü oluşturmak için new kodunu kullanırız.

$degisken = new isim();

$değisken adındaki bir değişkene (variable) sınıfımızın görüntüsü atadık.

Sınıfımızda değişken tanımlamak istersek eğer bir erişim sağlayıcısıyla (public, private, protected) beraber yazmamız gerekir. Yoksa PHP’de hata meydana gelir.

class isim
{
	public $degisken;
}

Fonksiyon (Function)

PHP’de fonksiyonlar (function) iki türlüdür. Geriye değer döndüren veya döndürmeyen.

Eğer geriye değer döndüreceksek return komutunu kullanırız.

function fonkisim
{
	//Kodlar
	return "değer";
}

Fonksiyonun alt program olarak kullanımı:

function fonkisim
{
	echo "Bu bir Alt programdır.";
}

Bir fonksiyona dışarıdan parametre yollarak kullanılması:

function fonkisim($param)
{
	//Kodlar
}

Bir fonksiyondan sınıfımıza ait bir değişkene veya metoda erişmemiz için $this kodunu kullanırız.

class isim
{
	public $degisken;

	function degiskendegerata($deger)
	{
		$this->degisken = $deger;
	}
}

$isim = new isim();
$isim->degiskendegerata("deger");

 

Yapıcı (__construct) Metod

Sınıf türetildiği zaman ilk tetiklenecek metoddur. Geriye değer döndüremez.

class isim
{
	function __construct()
	{
		echo "Ben ilk çalışan metodum...";
	}
}

Yıkıcı (__destruct) Metod

Sınıf türetildikten sonra, en son tetiklenir. Sınıf kapatılırken yok edildiği anda çalışan metoddur. Sınıfta Exit() metoduyla sonlarılsa dahi bu metod çalışır.

class isim
{
	function __destruct()
	{
		echo get_class($this) . " sınıfı yokediliyor...";
	}
}

static Anahtar Sözcüğü

static olarak tanımlanmış, sınıf özelliklerine veya yöntemlerine türettirmeden ulaşabiliriz. Normal olarak türetilmiş bir sınıftan static olan nesneye erişilemez. isim::$staticnesneisim olarak erişilebilir. Sınıfta oluşturulmuş bir static nesneye sınıftan self::$staticnesneisim olarak erişilir.

class isim
{
	public static $degisken;

	function __construct()
	{
		self::$degisken= "deger";
	}
}

$isim=new isim();
echo isim::$degisken;

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.