Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

obs isimli MySQL veritabanının notlar isimli tablosu şu şekilde tasarlanmıştır:
id                  – int – primary key
adsoyad     – text
numara      – text
ogretmen  – text
ders             – text
vize              – text
final             – text
ortalama    – text
durum         – text

Bu tablodan ortalaması 65 ve üzeri olanların numaralarını lst_gecenler isimli listbox bileşenine ekleyen ve geçenlerin içinden ortalaması 95’in üzerinde olanların numaralarını lst_onur listbox bileşenine ekleyen C# programını yazınız.
Not: Herhangi bir görsel tasarım yapmanıza gerek yoktur. DatagridView bileşeni kullanılmayacaktır. Veritabanı bağlantısı için connectionstring yazılmış ve ilgili tüm bileşenler tanımlanmıştır.

CEVAP: