Sınavlar

Sayısal Sistemlere Giriş

 

Soru:

SnapCrab_No-0029

Cevap:

SnapCrab_No-0030

 

Soru:

Aşağıda verilen devrenin boolean ifadesini yazınız.

SnapCrab_No-0027

 

Cevap:

SnapCrab_No-0032

 

 

Soru:

SnapCrab_No-0035

Cevap:

SnapCrab_No-0034

 

Soru:

f(a,b,c,d) =∑(5,7,8,10,12,13)  umursanmayan girişler (6,11,14,15)

a) Çarpımların toplamını,

b) Toplamların çarpımını en sade ifadesini bulunuz.

 

Cevap:

Çarpımların toplamı (∑) min terimleri yani 1 temsil eder.

Toplamların çarpımı (∏) max terimleri yani 0 temsil eder.

Scan0018

 

∑(5,7,8,10,12,13) üsteki tabloya göre yerlerine yerleştirip çarpımların toplamı min terim olduğu için 1 yazalım (5, m5 yerini temsil ediyor.) Umursanmayan girişlere x yazalım. Diğerleri de 0 olacak. Yerlerine yerleştirelim. Sonra gruplama işlemini yapalım. Sonra grupladığımız verileri boolean ifadesine dökelim.

Scan0020

 

Soru:

f(a,b,c,d) =(5,7,8,10,12,13)  umursanmayan girişler (6,11,14,15)

a) Çarpımların toplamını,

b) Toplamların çarpımını en sade ifadesini bulunuz.

 

Cevap:

Scan0001

Bilgisayar Programcılığı (Gece) Mikroişlemciler ve Assembly Dili Final Sınavı

Bilgisayar Programcılığı (Gece)
Mikroişlemciler ve Assembly Dili
Final Sınavı

1 – Çıkış portunda 2 rakamını yakmak için gerekli olan komutlar nelerdir? (Display ortak anotludur)

SnapCrab_No-0018

 

CEVAP:

segment

 

Ortak anotlu olduğu için yakmak istediğimiz segmentlere 0 değerini göndeririz.

2 rakamını yakmak için a, b, d, e ve g’ye 0 sinyali göndeririz.

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 1 0 0 1 0 0
H G F E D C B A

16’lık tabanda bu sayı A4H eşittir.

 

2 – Aşağıda verilen assembly programı işletildikten sonra register içeriklerinin aldığı değerleri bulunuz.

CEVAP:

İşlem:

A B C D E H L
9AH 15H 70H 99H FFH
AFH 9AH
FFH

Sonuç:

A B C D E H L
FFH 15H 70H 9AH FFH

 

3 – FFH dan başlayarak, 00H kadar verileri 55H çıkış portuna gönderen programı yazınız.

Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

Programlama Dilleri II Dersi Arasınav

obs isimli MySQL veritabanının notlar isimli tablosu şu şekilde tasarlanmıştır:
id                  – int – primary key
adsoyad     – text
numara      – text
ogretmen  – text
ders             – text
vize              – text
final             – text
ortalama    – text
durum         – text

Bu tablodan ortalaması 65 ve üzeri olanların numaralarını lst_gecenler isimli listbox bileşenine ekleyen ve geçenlerin içinden ortalaması 95’in üzerinde olanların numaralarını lst_onur listbox bileşenine ekleyen C# programını yazınız.
Not: Herhangi bir görsel tasarım yapmanıza gerek yoktur. DatagridView bileşeni kullanılmayacaktır. Veritabanı bağlantısı için connectionstring yazılmış ve ilgili tüm bileşenler tanımlanmıştır.

CEVAP:

 

Bilgisayar Programcılığı (Gece) Mikroişlemciler ve Assembly Dili Vize Sınavı

Bilgisayar Programcılığı (Gece)
Mikroişlemciler ve Assembly Dili
Vize Sınavı

1 – Çıkış portunda 1 rakamını yakmak için gerekli olan komutlar nelerdir? (Display ortak anotludur)

SnapCrab_No-0018

CEVAP:

 segment

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 0 0 1 1 1 1 1
A B C D E F G H

1 rakamını yakmak için b ve c’ye 1 sinyali göndeririz. B ve C girişi D1 ve D2’yi temsil ediyor.

16’lık tabanda bu sayı 9FH eşittir.

 

2 – Aşağıda verilen assembly programı işletildikten sonra register içeriklerinin aldığı değerleri bulunuz.

CEVAP:

İşlem:

A B C D E H L
9AH 15H 70H 99H FFH
AFH 9AH
FFH

Sonuç:

A B C D E H L
FFH 15H 70H 9AH FFH

 

3 – Aşağıda verilen işlemleri yerine getiren assembly dili programını yazınız.
a. B ve C kaydedicilerine 10H ve 90H verilerini yükle
b. Her iki veriye OR işlemi gerçekleştir
c. Neticeyi C5H verisinden çıkar
d. Sonucu D kaydedicisine yükle

CEVAP: