Big-Endian ve Little-Endian Nedir?

İşlemcilerin byte’ları saklarken kullandığı sıralamadır. Büyük Sonlu (Big-Endian) ve Küçük Sonlu (Little-Endian) olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Little-Endian (Küçük Sonlu)

i386 ve devamı olan işlemciler Little-Endian kullanır.

Elimizde 0x34E2561A 4 Byte’lık Integer verimiz olsun. Sağdan itibaren başlanarak 0x1A 0x56 0xE2 0x34 olarak saklanır.

 

Big-Endian (Büyük Sonlu)

Sun Sparc, Motorola 68K, PowerPC ve Java Sanal İşlemcisi (Java VM) Big-Endian kullanır.

0x7654139A verisi soldan itibaren başlanarak 0x76 0x54 0x13 0x9A olarak saklanır.