MIPS Assembly 5. Bölüm – Tamsayılarda (Integer) Çarpma ve Bölme İşlemleri