PHP OOP Sihirli Yöntemler (Magic Methods)

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

PHP’nin sınıflara ait bazı özel metodları vardır.

__call()
Tanımlanmayan bir metod çağırıldığı zaman tetiklenir. İki parametre alır. Çağırılan metod ismi ve metoda gönderilen parametre-ler.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __call($f_isim, $parametreler)
	{
		echo $f_isim . " isimli bir metod tanımlı değildir. " . implode(', ', $parametreler) . " değer-ler atanamaz.";
	}
}

$ogr = new ogr();
$ogr->adgetir("paramdeger");
//Ekran çıktısı: adgetir isimli bir metod tanımlı değildir. paramdeger değer-ler atanamaz.

 

__callStatic()
PHP 5.3.0 sürümünde eklenmiştir. Tanımlı olmayan bir static metodu çağırdığımızda tetiklenir. Parametre olarak çağırılan metod ismi ve parametre-leri alır.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __callStatic($f_isim, $parametreler)
	{
		echo "static" . $f_isim . " isimli bir metod tanımlı değildir. " . implode(', ', $parametreler) . " değer-ler atanamaz.";
	}
}
$ogr = new ogr();
ogr::adgetir("paramdeger");

 

__get($degiskenisim)
Bir değişkeni çağırdığınızda o değişken sınıfta yoksa __get($degiskenisim) metodu tetiklenir. Parametre olarak değişken ismini verir.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __get($d_isim)
	{
		echo $d_isim . " isimli değişken tanımlı değildir.";
	}
}

$ogr = new ogr();
echo $ogr->ad1;
//Ekran çıktısı: ad1 isimli değişken tanımlı değildir.

ad1 değişkeni ogr sınıfında tanımlı olmadığı için __get metodu tetiklenir.

 

__set($degiskenisim, $degiskendeger)
Tanımlı olmayan bir değişkene değer atanmaya çalışıldığında tetiklenir. Parametre olarak iki tane parametre alır. Değişken ismi ve değişken değer.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __set($d_isim, $d_deger)
	{
		echo $d_isim . " isimli değişken tanımlı değildir. " . $d_deger . " değerini atayamazsınız.";
	}
}
$ogr = new ogr();
$ogr->ad1="Veli";
//Ekran çıktısı: ad1 isimli değişken tanımlı değildir. Veli değerini atayamazsınız.

ad1 degişkeni tanımlı olmadığı ve değer atamaya çalıştığımız zaman __set metodu tetiklenir.

 

__invoke()
Bu özellik PHP 5.3.0’dan beri eklenmiştir. Sınıfa bir parametre gönderdiğimiz zaman tetiklenir. Kullanımı şu şekildedir.

class ogr
{
	public $ad;

	public function __invoke($param)
	{
		echo implode(", ", $param) . " parametre-ler gönderilmiş bir __invoke() metoduyum.";
	}
}
$ogr = new ogr();
$ogr("param-deger");

 

__tostring()
Sınıf ekrana çıktılandığında çalışır. Yani türettiğimiz bir sınıfa echo, print uygularsak __tostring() metodu tetiklenir. Geriye yazılacak bir nesne göndermelidir.

class ogr
{
	public function __tostring()
	{
		return get_class($this) . " sınıfının __tostring() metoduyum.";
	}
}

$ogr = new ogr();
echo $ogr;
//Ekran çıktısı: ogr sınıfının __tostring() metoduyum.

echo $ogr komutuyla __tostring() metodu tetiklendi ve return’le dönen kayıt çıktı olarak yazıldı.

 

__clone()
Bir değişkende bulunan sınıfı başka bir değişkene klonladığımızda __clone() metodu tetiklenir.

class ogr
{
	public function __clone()
	{
		echo get_class($this) . " sınıfının __clone() metoduyum.";
	}
}

$ogr = new ogr();
$tmpogr = clone $ogr;
//Ekran çıktısı: ogr sınıfının __clone() metoduyum.

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.