MIPS Assembly Giriş

 

MIPS Simulator

İndir

Not: Java JDK yüklemeyi unutmayın.

Registers (Kaydediciler)

Register
No
Alternatif
Adı
Açıklama
0
zero
0 değerini tutar.
1
$at
(assembler geçicisi) assembler tarafından rezerve edilmiştir.
2-3
$v0 – $v1
Fonksiyon sonuçları (function results) için kullanılır. Geçici kaydediciler (Temporary Registers) olarak kullanılabilir.
4-7
$a0 – $a3
Altprogram (subroutine) için ilk dört parametre (arguments) için kullanılır.
Yordam çağrıları (procedure calls) karşısında korunmamıştır.
8-15
$t0 – $t7
Serbestçe kullanılan kaydedicilerdir.
Yordam çağrıları (procedure calls) karşısında korunmamıştır.
16-23
$s0 – $s7
Serbestçe kullanılan kaydedicilerdir.
Yordam çağrıları (procedure calls) karşısında korunmuştur.
24-25
$t8 – $t9
Serbestçe kullanılan kaydedicilerdir.
Bunlar, $t0 – $t7 üzerine ek olarak eklenmiştir.
Yordam çağrıları (procedure calls) karşısında korunmamıştır.
26-27
$k0 – $k1
interrupt/trap handler (yakalama işleyicisi) tarafından kullanılmak üzere rezerve edilmiştir.
28
$gp
global pointer.
29
$sp
stack pointer
Stack işleminde son adresi gösterir.
30
$fp
frame pointer
Yordam çağrıları (procedure calls) karşısında korunmuştur.
31
$ra
Yordamlarda (procedure) geri dönüş adresini tutar.
$f0 – $f31
float veya double veri türünü saklamak için kullanılan kaydedicilerdir.

 

li Komutu

Bir register’a değer ataması yapar.

li, R, deger

li $t0, 14

la Komutu

Bir register’a adres ataması yapar.

la, R, adres

syscall

$v0 daki koda göre sys alt programı çalıştırır.