Quick Sort (Hızlı Sıralama) Algoritması

Selamün Aleyküm Arkadaşlar;

Hızlı sıralama algoritması adından da anlaşıldığı üzere hızlı sıralama algoritmalarından birisidir. Çalışma mantığı; herhangi bir sayı seçilir. Buna Pivot denir. Ortadaki, sondaki, baştaki veya rastgele bir sayı da olabilir. Küçük olan sayılar; seçilen sayının soluna, büyük olan sayılar sağına yazılır. Küçük olan ve büyük olan sayılarda aynı şekilde sıralanır. Bir örnekle açıklayalım.

Şöyle bir dizimiz olsun.

SnapCrab_No-0073

Sondaki elemanı pivot olarak seçelim ve küçük olanları sola, büyük olanları sağa yazalım.

SnapCrab_No-0075

Sonra sağ ve sol kısımda aynı şekilde sıralanır. Tek eleman kalana kadar bu işlem devam eder. İşlemin sonunda dizi sıralanmış olur.

SnapCrab_No-0076

 

C#

void main(){
  int[] d = Quick_Sort(new int[]{76, 6, 4, 19, 50}, 0, 5);

  //Konsola yaz
  for (int i = 0; i < d.Length; i++){
    Console.Write(d[i] + " ");
  }
  Console.ReadKey();
}

//@parametreler dizi, index(0), diziuzunluk
int[] Quick_Sort(int[] dizi, int sol, int sag) {
  //Pivot olarak son elemanı seç
  int p = dizi[sag - 1], i = sol, j = sag - 2, temp = 0;

  if (sag - sol > 2){
    while (i < j){
      //Sol kısımdaki eleman pivot elemandan büyükse seç
      while (dizi[i] < p) { i++; }

      //Sağ kısımdaki eleman pivot elemandan küçükse seç
      while (j > 0 && dizi[j] > p) { j--; }

      if (i < j){
        temp = dizi[i];
        dizi[i++] = dizi[j];
        dizi[j--] = temp;
      }
    }
  }

  //Pivot elemanı karşılaştır ve yer değiştir
  if (p < dizi[i]){
    temp = dizi[i];
    dizi[i] = dizi[sag - 1]; 
    dizi[sag - 1] = temp;
  }

  //Solda eleman varsa
  if(i - sol > 1)
    dizi = Quick_Sort(dizi, sol, i);

  //Sağda eleman varsa
  if(sag - (i+1) > 1)
    dizi = Quick_Sort(dizi, i + 1, sag);

  return dizi;
}

Proje dosyasını buradan indirebilirsiniz.

 

PHP

$b = QuickSort(array(3, 2, 9, 12, 42, 50, 15), 0, 7);

//Ekrana yaz
for ($i=0; $i < count($b); $i++) { 
	echo $b[$i] . ' ';
}

//@parametreler dizi, index(0), diziuzunluk
function QuickSort($dizi, $sol, $sag){
	//Pivot olarak son elemanı seç
  $p = $dizi[$sag - 1]; 
  $i = $sol; 
  $j = $sag - 2;

  if ($sag - $sol > 2){
    while ($i < $j){
      //Sol kısımdaki eleman pivot elemandan büyükse seç
      while ($dizi[$i] < $p) { $i++; }

      //Sağ kısımdaki eleman pivot elemandan küçükse seç
      while ($j > 0 && $dizi[$j] > $p) { $j--; }

      if ($i < $j){
        $temp = $dizi[$i];
        $dizi[$i++] = $dizi[$j];
        $dizi[$j--] = $temp;
      }
    }
  }

  //Pivot elemanı karşılaştır ve yer değiştir
  if ($p < $dizi[$i]){
    $temp = $dizi[$i];
    $dizi[$i] = $dizi[$sag - 1]; 
    $dizi[$sag - 1] = $temp;
  }

  //Solda eleman varsa
  if($i - $sol > 1)
    $dizi = QuickSort($dizi, $sol, $i);

  //Sağda eleman varsa
  if($sag - ($i+1) > 1)
    $dizi = QuickSort($dizi, $i + 1, $sag);

  return $dizi;
}

 

Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.

Bu döküman www.ibasoglu.com’a aittir. Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.